Emisja CO2 na świecie

Dwutlenek węgla (CO2) uznawany jest za jeden z tzw. gazów cieplarnianych, odpowiedzialnych za występowanie zjawiska globalnego ocieplenia. Według niektórych teorii wzrost zawartości CO2 w atmosferze jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ocieplenia klimatu.  Każdego roku światowa emisja wzrasta (według naszych prognoz w 2010 roku wyniosła 32,8 mln kiloton). Postanowienia Protokołu z Kioto (międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu) wymagają na jego sygnutariuszach dążenie do ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Krajem, który emituje do atmosfery największą ilość CO2 (80 mln kt, co stanowi około 25% światowej emisji) są Chiny.  Jak wskazują nasze prognozy - emisja tego gazu w tym kraju będzie nadal rosła. Drugim największym emitentem są Stany Zjednoczone - ok. 5,6 mln kt. Kraj ten również nie ograniczył do tej pory poziomu emisji dwutlenku węgla. Trzecim krajem, który emituje ogromne ilości CO2 są Indie - ok. 1,7 mln kt. Jeżeli jednak porównamy tę ilość z emisją całej Unii Europejskiej, okaże się ona stosunkowo niewielka. Kraje UE emitują do atmosfery ok. 4 mln kt dwutlenku węgla i wciąż ograniczają tę ilość.

Źródło danych: Bank Światowy

Prognostic.pl

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Zamieszczone 01.06.12 14:45.